nekm zdar :)
 
 
Čtvrtek, 30 Lis 2023
 
 


Sociální sítě

Generální partner

 
 

Leták 2020

 Vyzýváme nadšence a příznivce cyklistiky k různým formám spolupráce. V případě zájmu nás kontaktujte na kamil.osladil@seznam.cz nebo na tel. 603 875218.
 
Pravidla 2021 PDF Tisk Email

Pravidla cyklistického seriálu Jesenický šnek 2021

1. Kategorie
Do celkového pořadí seriálů budou hodnoceny a na jednotlivých závodech budou vypsány tyto kategorie:
 

SI - starší žáci 14 let a mladší (ročník 2007 a mladší)

SY - starší žákyně 14 let a mladší (ročník 2007 a mladší)

KI - kadeti 15-16 let (ročník 2006 - 2005 včetně)

KY - kadetky 15-16 let (ročník 2006 - 2005 včetně)

ŽA - juniorky a ženy 17-39 (ročník 2004 - 1980 včetně)

ŽB - ženy 40 let a starší (ročník 1981 a starší)

J - junioři 17-18 let (ročník 2004 - 2003 včetně)

A - muži 19-29 let (ročník 2002 - 1992 včetně)

B - muži 30-39 let (ročník 1991 - 1982 včetně)

C - muži 40-49 let (ročník 1981 - 1972 včetně)

D - muži 50-59 let (ročník 1971 – 1962 včetně)

E - muži 60 let a starší (ročník 1961 a starší)

V každém MTB závodě má pořadatel povinnost vypsat dětské kategorie Jesenického šnečka viz. bod 8. těchto pravidel.

Pořadatel jednotlivého závodu nemusí vyhlásit při vyhlašování výsledků závodu tři nejlepší v každé kategorii s ohledem na počet startujících v dané kategorii, charakter závodu apod., je ovšem povinen vypracovat a odeslat výsledky se všemi kategoriemi dle bodu 4. písmene k) těchto pravidel.

Dodržení kategorií je nutné, vzhledem k přidělování bodů do celkového pořadí jednotlivců a družstev. Při nedodržení kategorií bude pořadatel vyzván o nápravu.

2. Bodování
a)
Na nejdelší trati (na většině závodů pro kategorie A,B,C,D,E,J) budou závodníci bodováni společně dle celkového pořadí na této trati dle následující tabulky 1:

Pořadí

Body

Pořadí

Body

1.

190

11.

96

2.

176

12.

93

3.

163

13.

91

4.

151

14.

89

5.

140

15.

87

6.

130

16.

85

7.

121

17.

84

8.

113

18.

83

9.

106

19.

82

10.

100

20.

81

21., 22., 23. závodník dostane 80, 79, 78 bodů atd.

51. a 52. dostane 50 bodů atd...

91.,92.,93. dostane 30 bodů atd...

b) Na střední trati (většinou kategorie ŽA, ŽB) budou závodníci bodování společně dle celkového pořadí na této trati dle následující tabulky 2:

Pořadí

Body

Pořadí

Body

1.

110

11.

60

2.

100

12.

59

3.

91

13.

58

4.

83

14.

57

5.

77

15.

56

6.

71

16.

55

7.

67

17.

54

8.

64

18.

53

9.

62

19.

52

10.

61

20.

51

21., 22., 23. závodník dostane 50, 49, 48 bodů atd.

c) Na nejkratších tratích pro kategorie SI, SY, KI, KY budou kluci a holky bodováni zvlášť, tzn. SI a KI společně a SY a KY společně dle následující tabulky 3:

Pořadí

Body

Pořadí

Body

1.

110

11.

60

2.

100

12.

59

3.

91

13.

58

4.

83

14.

57

5.

77

15.

56

6.

71

16.

55

7.

67

17.

54

8.

64

18.

53

9.

62

19.

52

10.

61

20.

51

21., 22., 23. závodník dostane 50, 49, 48 bodů atd.

Výjimky z tohoto bodování:

V případě, že ženy (případně kategorie SI, SY, KI, KY) budou startovat společně s kat. A,B,C,D,E,J na hlavní dlouhé trati (tento případ platí hlavně pro časovky, kde se napříč kategoriemi může jet stejná trasa), tak kategorie ŽA a ŽB bude vždy bodována dle tabulky 2 bez ohledu na absolutní pořadí (nejlepší žena obdrží 110 bodů bez ohledu na to, jestli celkově skončí patnáctá nebo sedmdesátá). Stejná logika platí i pro kategorie SI, SY, KI, KY. Tito budou bodování dle bodu c) a tabulky 3.

Na některých závodech nastává případ, že některé kategorie (zejména E a J) jedou kratší trasu než kategorie A,B,C,D. V tomto případě budou tyto kategorie (E a J) hodnoceny společně podle tabulky 2.

d) Bodování družstev:
V každém závodě bude hodnoceno 5 nejlépe bodujících závodníků družstva do soutěže družstev.

e) Bodování dětských kategorií Jesenického šnečka viz. bod 8. těchto pravidel.

3. Výsledky
Odděleně se budou vést výsledky (celkové pořadí) závodů silničních a MTB a Jesenického šnečka.

Do celkových výsledků (jak jednotlivců, tak družstev) se budou započítávat závody s nejvíce získanými body dle následujícího klíče.

Pro rok 2021 bude započteno do celkového hodnocení:

- z 12-11 závodů 7

- z 10-9 závodů 6

- z 8-7 závodů 5

- z 6-5 závodů 4

Výsledky budou evidovány a zveřejňovány ve výsledkovém systému na www.jesenickysnek.cz v sekci výsledky.

4. Povinnosti pořadatelů

a) Propozice - musí obsahovat datum, místo startu a prezentace, hodinu startu, km pro jednotlivé kategorie, startovné, kontaktní osobu, plán a popis tratě, upozornění (viz. bod b)) a logo Jesenického šneka.

b) Pořadatel závodu je povinen účastníky upozornit ve startovní (prezenční) listině na toto: Svým podpisem na startovní (prezenční) listině se zavazuji, že v průběhu závodu budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastním v řádné cyklistické přilbě. Jsem si vědom, že se závod jede za plného provozu a že jsem povinen dodržovat pokyny pořadatelů. Závodu se účastním na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Prohlašuji, že mi není známa žádná překážka v mém zdravotním stavu, jenž by mi v účasti bránila. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mé osobě, pořadateli či třetím osobám před, během, či po závodě.

c) Bez použití cyklistické přilby nesmí pořadatel připustit závodníka na start. Přilba je povinná po celou dobu závodu.

d) Pořadatel je povinen zveřejnit propozice minimálně 14 dní před termínem konání závodu.

e) Správné vyznačení trasy závodu pomocí šipek apod. Zabezpečení nebezpečných křižovatek odpovědnou osobou.

f) Pořadatel zajistí zdravotní službu.

g) Diskvalifikace závodníka při nedovolené pomoci cizím účastníkem (viz pravidla ČSC).

h) Pořadatel zajistí vyvěšení log sponzorů u stupňů vítězů.

i) Každý pořadatel závodu je povinen uhradit spolku Jesenický šnek příspěvek ve výši 5Kč za každého účastníka závodu kategorie J,ŽA,ŽB,A,B,C,D,E. Příspěvek je nutno zaplatit nejpozději do termínu akce s vyhlášením výsledků seriálu hotově nebo na bankovní účet. V roce 2019 toto pravidlo neplatí a tudíž se příspěvky vybírat nebudou!

j) Omezené převody v silničních závodech mládežnických kategorií v souladu s pravidly ČSC. Roč. 2008-2007 6,17m (52x18), roč. 2006-2005 6,94m (52x16), roč. 2004-2003 7,93m (52x14).

k) Pořadatel je povinen nejpozději do 3 dnů po závodě poslat výsledky administrátorovi webu a "výsledkáři", kteří zajistí neprodlené umístění výsledků na web. Případné reklamace výsledků oznámí pořadatel "výsledkáři". Výsledky pořadatel zpracuje pokud možná v co nejbližší podobě tohoto vzoru - vzor výsledků závodu. Výsledky by měly obsahovat - umístění celkové, jméno, kategorii, umístění v kategorii, tým, čas v cíli, délku trati, termín závodu, název a místo závodu, pořadatele, sponzory.

5. Doporučené startovné
a) Kategorie SI, SY, KI, KY - startovné cca 30 - 100 Kč.
b) Kategorie A, B, C, D, E, J, ŽA, ŽB - startovné cca 100 - 250 Kč.

6. Doporučená délka tratí (mimo maratóny)
a) Kategorie A, B, C, D, J: (do 120 min)
b) Kategorie SI, SY, KI, KY: (do 40 min)
c) Kategorie E, ŽA, ŽB: (do 60 min)

Pořadatelům jednotlivých závodů se doporučuje délku závodu přizpůsobit výkonnosti jednotlivých závodníků.

7. Ostatní
Závodník startující v seriálu závodů Jesenický šnek smí reprezentovat pouze jedno družstvo po celý rok v dané části seriálu, tzn. v MTB a v Jesenickém šnečku může startovat za jeden tým a v silniční části za druhý tým. Závodník bez klubové příslušnosti uvádějící při prezentaci místo bydliště nebude hodnocen v soutěži družstev, v průběhu sezóny může vstoupit do jakéhokoliv týmu.

Na MTB závodech nesmí závodníci používat kola (přední i zadní) o průměru větším než 29 palců a o menší šíři pláště než 1,9 palců, pokud pořadatel závodu neudělí startujícím výjimku.

Na silničních závodech a závodech Jesenického šnečka lze startovat na jakémkoliv kole.

Na všech závodech všech tří seriálů je zakázáno používat elektrokola a kola s jakýmkoliv podpůrným pohonem. Tato zakázaná kola nesmí být na trati použita při závodě jak závodníkem, tak doprovodem.

8. Pravidla seriálu Jesenický šneček

Jesenický šneček je seriál dětských závodů, které jsou pořádány na všech MTB závodech a na několika silničních závodech seriálu Jesenický šnek.

a) Kategorie

K1 a H1 - BENJAMÍNCI a BENJAMÍNKY ročník 2017 a mladší

K2 a H2 - PŘED ŽÁCI a PŘED ŽÁKYNĚ ročník 2016 - 2014

K3 a H3 - MALÍ ŽÁCI a MALÉ ŽÁKYNĚ ročník 2013 - 2011

K4 a H4 - MLADŠÍ ŽÁCI a MLADŠÍ ŽÁKYNĚ ročník 2010 - 2009

V celkovém pořadí budou hodnoceny holky a kluci zvlášť.

Na jednotlivých závodech můžou startovat společně na stejné trati pro danou kategorii holky a kluci dohromady, ale vyhlášeni budou zvlášť.

Závodníci ročníku 2007 a starší budou již zařazeni jen do kategorie SI a SY Jesenického šneka. Mladší a malí žáci můžou v závislosti na výkonnosti závodníka (doporučení trenéra nebo zákonného zástupce) startovat také v závodě Jesenického šneka pro kategorie SI a SY. Ti, kteří tak učiní, budou hodnoceni jak v Jesenickém šneku, tak v Jesenickém šnečku.

b) Bodování

V každé kategorii zvlášť (a to i holky a kluci zvlášť) získá závodník v závodě za první místo 50 bodů, za druhé 45, za třetí 41, za čtvrté 38, za páté 36, za šesté 35, atd....

V každém závodě bude hodnoceno až 5 nejlépe bodujících závodníků družstva do soutěže družstev.

Do celkového pořadí Jesenického šnečka se bude v roce 2021 započítávat:

- z celkových 12-11 závodů 7 nejlepších výsledků

- z celkových 10-9 závodů 6 nejlepších výsledků

- z celkových 8-7 závodů 5 nejlepších výsledků

- z celkových 6-5 závodů 4 nejlepší výsledky

c) Startovné

Pořadatel každého závodu Jesenického šnečka je povinen umožnit všem účastníkům startovat zdarma.

d) Doporučené délky tratí:

  1. Benjamínci 80 – 150 m

  2. Před žáci 700 m – 1,5 km

  3. Malí žáci 1,5 – 3 km

  4. Mladší žáci 3 – 5 km

Tratě by měly být rovinatějšího charakteru, tak aby děti svá kola netlačily po většinu délky tratě.

e) Různé

Pořadatelé před startem závodu upozorní doprovod dětí (rodiče, rodinné příslušníky, trenéry apod.), že nesmí dětem na trati fyzicky pomáhat (tzn. že nesmí děti tlačit, tahat apod.), a že se nesmí po trati během závodu mezi startujícími dětmi pohybovat, a to ani pěšky, ani na kole. Výjimkou je pohyb doprovodu za posledním startujícím závodníkem, což se týká zpravidla kategorie benjamínků. Toto je důležité pro výchovu startujících dětí.

Na všech závodech Jesenického šnečka můžou děti závodit na jakémkoliv kole, tzn. je jedno, zda zvládnou danou trať na silničním, horském, či krosovém kole.

V kategorii benjamínků můžou děti závodit i na tříkolkách a „odrážedlech“.

 

Pravidla v tomto znění byla schválena výkonným výborem spolku Cyklistika Jeseník v Jeseníku dne 21. 7. 2020.