nekm zdar :)
 
 
Středa, 20 Bře 2019
 
 


generální partner

 
 


Leták pro rok 2018

 Vyzýváme nadšence a příznivce cyklistiky k různým formám spolupráce. V případě zájmu nás kontaktujte na kamil.osladil@seznam.cz nebo na tel. 603 875218.
 
Banner
Pravidla 2018 PDF Tisk Email

Pravidla cyklistického seriálu Jesenický šnek

1. Kategorie
Do celkového pořadí seriálu budou hodnoceny a na jednotlivých závodech budou vypsány tyto kategorie:

H - žáci 15 let a mladší (ročník 2003 a mladší) 
G - žačky 15 let a mladší (ročník 2003 a mladší) 
ŽA - ženy 16 let a starší (ročník 2002 – 1979 včetně)

ŽB – ženy 40 let a starší (ročník 1978 a starší)
M - junioři 16-18 let (ročník 2002 - 2000 včetně) 
A - muži 19-30 let (ročník 1999 - 1989 včetně) 
B - muži 30-40 let (ročník 1988 - 1979 včetně)
C - muži 40-50 let (ročník 1978 - 1969 včetně) 
D - muži 50-60 let (ročník 1968 – 1959 včetně)

E – muži 60 let a starší (ročník 1958 a starší)

V každém MTB závodě má pořadatel povinnost vypsat dětské kategorie Jesenického šnečka viz. bod 8. těchto pravidel.

Závodníci kategorie H ročníku 2003 mohou rovněž startovat ve vyšší kategorii M, tato změna je ovšem nevratná. Jakou kategorii si zvolí závodník v prvním závodě, v takové bude startovat celý rok.

 

Pořadatel jednotlivého závodu nemusí vyhlásit při vyhlašování výsledků závodu tři nejlepší v každé kategorii s ohledem na počet startujících v dané kategorii, charakter závodu apod., je ovšem povinen vypracovat a odeslat výsledky se všemi kategoriemi dle bodu 4. písmene k) těchto pravidel.

Dodržení kategorií je nutné, vzhledem k přidělování bodů do celkového pořadí jednotlivců a družstev. Při nedodržení kategorií bude pořadatel vyzván o nápravu.

2. Bodování  
a) Na nejdelší trati (na většině závodů pro kategorie A,B,C,D,E,M) budou závodníci bodováni společně dle celkového pořadí na této trati dle následující tabulky 1:

Pořadí

Body

Pořadí

Body

1.

190

11.

96

2.

176

12.

93

3.

163

13.

91

4.

151

14.

89

5.

140

15.

87

6.

130

16.

85

7.

121

17.

84

8.

113

18.

83

9.

106

19.

82

10.

100

20.

81

21., 22., 23. závodník dostane 80, 79, 78 bodů atd.

51. a 52. dostane 50 bodů atd...
91.,92.,93. dostane 30 bodů atd...

b) Na střední trase (většinou kategorie ŽA, ŽB) budou závodníci bodování společně dle celkového pořadí na této trati dle následující tabulky 2:

Pořadí

Body

Pořadí

Body

1.

140

11.

66

2.

126

12.

65

3.

113

13.

64

4.

101

14.

63

5.

90

15.

62

6.

82

16.

61

7.

76

17.

60

8.

72

18.

59

9.

69

19.

58

10.

67

20.

57

 21., 22., 23. závodník dostane 56, 55, 54 bodů atd.

c) Na nejkratších trasách pro kategorie G a H budou závodníci bodováni zvlášť dle pořadí ve své kategorii (tzn. G a H zvlášť) dle následující tabulky 3:

Pořadí

Body

Pořadí

Body

1.

110

11.

60

2.

100

12.

59

3.

91

13.

58

4.

83

14.

57

5.

77

15.

56

6.

71

16.

55

7.

67

17.

54

8.

64

18.

53

9.

62

19.

52

10.

61

20.

51

21., 22., 23. závodník dostane 50, 49, 48 bodů atd.

Výjimky z tohoto bodování:

V případě, že ženy (případně kategorie G a H) budou startovat společně s kat. A,B,C,D,E,M na hlavní trase (tento případ platí hlavně pro časovky, kde se napříč kategoriemi jede stejná trasa).  Kategorie ŽA, ŽB bude vždy bodována dle tabulky 2 bez ohledu na absolutní pořadí (nejlepší žena obdrží 140 bodů bez ohledu na to, jestli celkově skončí patnáctá nebo sedmdesátá). Stejná logika platí i pro kategorie G a H. Tito budou bodování dle bodu c) a tabulky 3.

Na některých závodech nastává případ, že některé kategorie (zejména D,E,M) jedou kratší trasu než kategorie  A,B,C. V tomto případě budou tyto kategorie (D,E,M) hodnoceny společně podle tabulky 2.

d) Bodování družstev:
V každém závodě bude hodnoceno 5 nejlépe bodujících závodníků družstva do soutěže družstev.

e) Bodování dětských kategorií Jesenického šnečka viz. bod 8. těchto pravidel.

 

3. Výsledky
Odděleně se budou vést výsledky (celkové pořadí) závodů silničních a MTB a Jesenického šnečka.

Do celkových výsledků (jak jednotlivců, tak družstev) se budou započítávat závody s nejvíce získanými body dle následujícího klíče.

Pro rok 2018 bude započteno do celkového hodnocení:

a) silnice a MTB

- z 11 závodů 7

- z 10-9 závodů 6

- z 8 závodů 5

b) Jesenický šneček

- ze 14-13 závodů 7

- ze 12-10 závodů 6

Výsledky budou evidovány a zveřejňovány v novém výsledkovém systému na www.jesenickysnek.cz v sekci výsledky.

 

4. Povinnosti pořadatelů  
a) Propozice - musí obsahovat datum, místo startu a prezentace, hodinu startu, km pro jednotlivé kategorie, startovné, kontaktní osobu, plán a popis tratě, upozornění (viz. bod b)).
b) Pořadatel závodu je povinen účastníky upozornit ve startovní (prezenční) listině na toto:

Svým podpisem na startovní (prezenční) listině se zavazuji, že v průběhu závodu budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastním v řádné cyklistické přilbě. Jsem si vědom, že se závod jede za plného provozu a že jsem povinen dodržovat pokyny pořadatelů. Závodu se účastním na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Prohlašuji, že mi není známa žádná překážka v mém zdravotním stavu, jenž by mi v účasti bránila. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mé osobě, pořadateli či třetím osobám před, během, či po závodě.

c) Bez použití cyklistické přilby nesmí pořadatel připustit závodníka na start. Přilba je povinná po celou dobu závodu.
d) Pořadatel je povinen zveřejnit propozice minimálně 14 dní před termínem konání závodu. 
e) Správné vyznačení trasy závodu pomocí šipek apod. Zabezpečení nebezpečných křižovatek odpovědnou osobou.
f) Pořadatel zajistí zdravotní službu.
g) Diskvalifikace závodníka při nedovolené pomoci cizím účastníkem (viz pravidla ČSC).                   

h) Pořadatel zajistí vyvěšení log sponzorů u stupňů vítězů. 
i) Každý pořadatel závodu je povinen uhradit spolku Jesenický šnek příspěvek ve výši 5Kč za každého účastníka závodu kategorie M,ŽA,ŽB,A,B,C,D,E. Příspěvek je nutno zaplatit nejpozději do termínu akce s vyhlášením výsledků seriálu hotově nebo na bankovní účet č. 221004558/0300.                                                                                                                                      

j) Omezené převody v silničních závodech mládežnických kategorií v souladu s pravidly svazu cyklistiky.                                                                                                                                                   

k) Pořadatel je povinen nejpozději do 3 dnů po závodě poslat výsledky administrátorovi webu a "výsledkáři", kteří zajistí neprodlené umístění výsledků na web. Případné reklamace výsledků oznámí pořadatel "výsledkáři". Výsledky pořadatel zpracuje pokud možná v co nejbližší podobě tohoto vzoru - vzor výsledků závodu. Výsledky by měly obsahovat - umístění celkové, jméno, kategorii, umístění v kategorii, tým, čas v cíli, délku trati, termín závodu, název a místo závodu, pořadatele, sponzory.                                                                                                                              

l) Pořadatel je povinen vyvěsit plachtu JŠ s logy sponzorů u stupňů vítězů a po závodě zajistí předání plachty pořadateli následujícího závodu. V případě nepředání, bude plachta v prodejně Marka Chuděje v Jeseníku. Pořadatelé, kteří si plachtu předávají, zkontrolují stav plachty, zda není poničena, znečištěna apod. 

5. Doporučené startovné 
a) Kategorie G, H - startovné cca 30 - 80 Kč. 
b) Kategorie A, B, C, D, E, M, ŽA, ŽB - startovné cca 100 - 200 Kč.

6. Doporučená délka tratí (mimo maratóny)
a) Kategorie A, B, C, D, M:  (do 120 min) 
b) Kategorie G, H: (do 40 min) 
c) Kategorie E, ŽA, ŽB: (do 60 min)

Pořadatelům jednotlivých závodů se doporučuje délku závodu přizpůsobit výkonnosti jednotlivých závodníků. 

7. Ostatní
Závodník startující v seriálu závodů Jesenický šnek smí reprezentovat pouze jedno družstvo po celý rok v dané části seriálu, tzn. v MTB a v Jesenickém šnečku může startovat za jeden tým a v silniční části za druhý tým. Závodník bez klubové příslušnosti uvádějící při prezentaci místo bydliště nebude hodnocen v soutěži družstev, v průběhu sezóny může vstoupit do jakéhokoliv týmu. Na MTB závodech nesmí závodníci používat kola (přední i zadní) o průměru větším než 29 palců a o menší šíři pláště než 1,9 palců, pokud pořadatel závodu neudělí startujícím výjimku.

8. Pravidla seriálu Jesenický šneček

Jesenický šneček je seriál dětských závodů, které jsou pořádány na všech MTB závodech a na několika silničních závodech seriálu Jesenický šnek.

a) Kategorie:

  1. BENJAMÍNCI    ročník 2014 a mladší
  2. PŘEDŽÁČI       ročník 2013 – 2011
  3. MALÍ ŽÁČI       ročník 2010 – 2008
  4. MLADŠÍ ŽÁCI   ročník 2007 - 2006 

V celkovém pořadí budou hodnoceny holky a kluci zvlášť.

Na jednotlivých závodech můžou startovat společně na stejné trati pro danou kategorii holky a kluci dohromady, ale vyhlášeni budou zvlášť.

Závodníci ročníku 2005 a starší budou již zařazeni jen do kategorie G a H Jesenického šneka. Mladší a malí žáci můžou v závislosti na výkonnosti závodníka (doporučení trenéra nebo zákonného zástupce) startovat také v závodě Jesenického šneka pro kategorie G a H. Ti, kteří tak učiní, budou hodnoceni jak v Jesenickém šneku, tak v Jesenickém šnečku.

b) Bodování

V každé kategorii zvlášť (a to i holky a kluci zvlášť) získá závodník v závodě za první místo 50 bodů, za druhé 45, za třetí 41, za čtvrté 38, za páté 36, za šesté 35, atd....

V každém závodě bude hodnoceno až 5 nejlépe bodujících závodníků družstva do soutěže družstev.

Do celkového pořadí Jesenického šnečka se bude v roce 2018 započítávat:

- ze 14-13 závodů 7 nejlepších výsledků

- ze 12-10 závodů 6 nejlepších výsledků

c) Startovné

Pořadatel každého závodu Jesenického šnečka je povinen umožnit všem účastníkům startovat zdarma.

d) Doporučené délky tratí:

  1. Benjamínci    80 – 150 m
  2. Předžáci       700 m – 1,5 km
  3. Malí žáci       1,5 – 3 km
  4. Mladší žáci    3 – 5 km   

Tratě by měly být rovinatějšího charakteru, tak aby děti svá kola netlačily po většinu délky tratě.

e) Různé

Pořadatelé před startem závodu upozorní doprovod dětí (rodiče, rodinné příslušníky, trenéry apod.), že nesmí dětem na trati fyzicky pomáhat (tzn. že nesmí děti tlačit, tahat apod.), a že se nesmí po trati během závodu mezi startujícími dětmi pohybovat, a to ani pěšky, ani na kole. Výjimkou je pohyb doprovodu za posledním startujícím závodníkem, což se týká zpravidla kategorie benjamínků. Toto je důležité pro výchovu startujících dětí.

Na všech závodech Jesenického šnečka můžou děti závodit na jákemkoliv kole, tzn. je jedno, zda zvládnou danou trať na silničním, horském, či krosovém kole.

V kategorii benjamínků můžou děti závodit i na tříkolkách a „odrážedlech“.

 

Pravidla v tomto znění jsou platná od 22. 2. 2018