Registrace

Kde:
Rýmařov (SKI areál Flemmichova zahrada) 14. 5. 2017 parkování  prezence

Prezence:
Od 8:45 do 9:45 v lyžařské chatě, online registrace

Start:
U lyžařské chaty ve SKI areálu Flemmichovy zahrada od 10:00 – kategorie Jesenického šnečku od nejmladšíc
V 11:30 – start ostatních kategorií

Startovné:
120 Kč, kategorie H, G - 50 Kč, Jesenický šneček zdarma v ceně startovného občerstvení v cíli.

Ceny:
Ceny pro první tři v kategorii.

Pořadatel:
SVČ Rýmařov, CK Stará Ves, SKI RD Rýmařov

Kontakt na pořadatele:
Organizace: Lukáš Vala, mob. 724 525 108, swix@email.cz
Technické zázemí, výsledky: Jakub Vala mob.: 737 751 283, grafika.svc@seznam.cz
Traťový ředitel: Jaroslav Lachnit tel.: 723 002 799

KATEGORIE (délky tratí budou dopsány)

BENJAMÍNCI    ročník 2012 a mladší
PŘEDŽÁČI       ročník 2011 – 2009
MALÍ ŽÁČI       ročník 2008 – 2006
MLADŠÍ ŽÁCI   ročník 2005 -  2004

H - žáci 15 let a mladší (ročník 2001 a mladší)
G - žačky 15 let a mladší (ročník 2001 a mladší)
ŽA - ženy 16 let a starší (ročník 2000 – 1977 včetně)
ŽB – ženy 40 let a starší (ročník 1976 a starší)
M - junioři 16-18 let (ročník 2000 - 1998 včetně)
A - muži 19-30 let (ročník 1997 - 1987 včetně)
B - muži 30-40 let (ročník 1986 - 1977 včetně)
C - muži 40-50 let (ročník 1976 - 1967 včetně)
D - muži 50-60 let (ročník 1966 – 1957 včetně)
E – muži 60 let a starší (ročník 1956 a starší)


Tratě.
Okruh 780m profil
Okruh 1500m profil
Okruh 5700m
profil

Jiné:
Bez použití cyklistické přilby se závodník nesmí závodu zúčastnit! Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a je povinen respektovat pravidla silničního provozu a pokynů pořadatelů. Pořadatel neručí za škody na zdraví a majetku závodníků. Toto účastník stvrzuje svým podpisem na startovní listině. Všechny zvou a těší se na vás pořadatelé.

Partneři závodu: